HOW TO MEASURE FOR A SUIT SHIRT PANTS

วิธีการวัดตัดสำหรับ สูท กางเกง เสื้อเชิ้ต ผู้หญิง

HOW TO MEASURE FOR SUIT

วิธีวัดชุดสูทผู้หญิง

– วัดรอบชุด
– วัดขนาดเป็นนิ้ว

HOW TO MEASURE FOR SHIRTS

วิธีวัดเสื้อเชิ๊ต

– วัดแบบพอดีตัว / ปกติ
– วัดรอบเสื้อ
– วัดขนาดเป็นนิ้ว

HOW TO MEASURE FOR PANTS

วิธีวัดกางเกง

– วัดรอบชุด
– วัดขนาดเป็นนิ้ว

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

MY SERVICES

เราให้บริการอะไรบ้าง?